Yükleniyor

Isı Yalıtım Sistemi

 

1- Tempo Isı Yalıtımı yaptırmak için nereye başvurmalıyım?

Tempo  Isı Yalıtım Sistemleri konusunda bilgi almak için;

·  www.tempoboya.com.tr  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

·  0216 571 11 90 numaralı  Çağrı Merkezi hattını arayabilirsiniz,

 

2- Tempo  Isı Yalıtım Sistemlerinin faydaları nelerdir?

Yönetmeliklere uygun olarak yapılacak Tempo Isı Yalıtımı ile;
 
· Konutunuzdaki ısınma ve soğutma harcamalarınızda %50 civarında tasarruf etmenizi sağlar,
· Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı ile ısı köprülerinin oluşmasını engeller, bu şekilde konutunuzun içinde terlemeden (yoğuşma) kaynaklı  oluşabilecek siyah leke, küflenme ve sağlıksız ortamların önüne geçilmiş olur,
· Yakıt sarfiyatlarının azalmasından dolayı, sera gazının salınımının düşmesine ve bu şekilde küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlamaktadır.
· Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkı sağlar,
· Taşıyıcı sistem ( kolon, kiriş, perde duvar ) içindeki yoğuşmayı önleyerek, binamızın ömrünün uzamasını sağlar.
· Konutumuzun içinde dengeli oda sıcaklıklarının oluşturularak, konforlu yaşam alanlarının oluşmasını sağlar,
· Bina dış kabuğunun aşırı sıcak/soğuk farklılıkları, yağış, don gibi atmosferik şartlardan korunmasını sağlayarak oluşabilecek onarım masrafların önüne geçilmesine yardımcı olur.

 

3- Tempo Isı Yalıtım Sistemlerini neden tercih etmeliyim?

Kalıcı Enerji Tasarrufu:

·  Ortalama 3 yıl içerisinde ısı yalıtım maliyetinizi geri kazanın.

·  Her Mevsim %50  civarında tasarruf edin.

 

Güvenilir

·  Son teknoloji ile üretilmiş, belirtilen yoğunluk, kalınlık ve kalitede ürünler sunar

·  Dünya standartlarında ürün sunumu

 

Çevreci

·  Çevre yönetim sistemi TS EN ISO 14001 Standardına uygun son teknolojiye sahip üretim tesislerinde üretilen Tempo ısı yalıtım sistemi enerji tasarrufu ile çevreyi korur.

 

4- Tempo  Isı Yalıtım Sistem Paketleri içinde hangi ürünler var ?

·  EPS Isı Yalıtım Levhaları 
·  Çimento Esaslı , Polimer Katkılı Isı Yalıtım Yapıştırma Harcı,
·  Çimento Esaslı , Polimer ve Elyaf  Katkılı  Isı Yalıtım  Sıvası,
·  Isı Yalıtım Donatı Filesi(160 gr/m2 ağırlıkta)
·  Isı Yalıtım  Mekanik Dübel Çeşitleri,
·  Isı Yalıtım Profilleri (PVC fileli köşe profili, Alüminyum  köşe  profili , Su basman profilleri)

·  Dekoratif  Mineral  Kaplama Astarı
·  Elyaf  Takviyeli  Dekoratif  Mineral Kaplama
·  Dış Cephe Boya Astarları
·  Dış Cephe Boyaları (Düz ya da Grenli)
 
ürünler mevcuttur.

 

5- Tempo Levhaların CE belgesi mevcut mu?

Tempo EPS Levhalarda CE belgeleri mevcuttur.

 

6- Ürünleriniz TSE belgelerine sahip midir ?

Tempo  Isı Yalıtım Sistemlerini oluşturan ürünlerimiz TSE tarafından belirtilen standartlara uygun olup  TSE tarafından verilen  belgelere sahiptir. Tempo ısı yalıtım  sisteminin de TSE belgesi mevcuttur.

 

7- Binalarda ısı yalıtımı TS 825’e göre hangi kalınlıklarda uygulanmalıdır?

Türkiye’deki ile ve ilçeler, TS 825 içinde, bulundukları coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. TS825 ısı hesaplamalarında kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirtilen derece-gün bölgesine göre belirlenmiştir.
 
Aşağıda TS 825’e göre belirtilen derece-gün bölgeleri için hesaplanan U değeri ve yalıtım kalınlıkları verilmiştir.

 

 

Bölge

(W/m²K)

Levha kalınlığı

1. Bölge

0,031

4 cm

2. Bölge

0,031

5 cm

3. Bölge

0,031

6 cm

4. Bölge

0,031

8 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Tempo  Isı Yalıtım Sistemi uygulama hangi sıra ile yapılır?

Uygulama yüzeyinde gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ısı yalıtım levhaları taraklama ya da çerçeveleme metodu ile yüzeye yapıştırılır. Yapıştırma  işleminden 24 saat sonra mekanik dübelleme yapılmalıdır. Köşe profilleri sıvadan önce monte edilmelidir. Isı yalıtım sıvası arasında donatı filesi kalacak şekilde 4-5 mm kalınlıkta 2 kat olarak uygulanır ve donatı filesinin sıvanın dış yüzeyine yakın kalacak şekilde uygulaması yapılır. .Sıvanın kurumasını müteakip Tempo dekoratif  kaplama uygulanır. Dekoratif kaplama üzerine Astar ve  2 kat Tempo Dış Cephe Boya  uygulanarak uygulama sonlandırılır.

 

9- Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

Oturulan ya da yeni binaların yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimini, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim bilgilerini içeren belgelere Enerji Kimlik Belgesi denir.
 
Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış olup bu yönetmeliğe göre 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.  2017 tarihine kadar oturulan yapıların tamamının Enerji Kimlik Belgelerini alması zorunludur.
 
Enerji Kimlik Belgesinde, binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi o dönemin yönetmeliğine uygun hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

 

10- Enerji kimlik belgesinde enerji sınıfının A sınıfı çıkması neden önemlidir?

2011 yılında uygulanmaya başlayan yönetmelikle birlikte binalarımızdaki enerji sınıfı önemli hale gelmiştir. Enerji sınıfı A olan binalarda ısıtma ve soğutma için harcanacak enerji, Enerji Sınıfı G olan binalara göre daha az olacaktır. Enerji sınıfı yüksek olan binalar zamanla değer kazanacak olup alım/satım ve kiralamada değer kazanmasını sağlayacaktır.
 
Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların Enerji Sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirici girişimlerde ( Örneğin; Enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında düzenleme vb. ) bulunacağı tahmin edilmektedir.

 

11- Enerji Kimlik Belgesini hangi kurumdan alabiliriz?

Proje aşamasındaki yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi, makine projesini hazırlayan Mühendislik veya Müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.
 


Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, 2011 yılından itibaren kurulan  Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir. 

12- Enerji Kimlik Belgesi’ni tüm binalar almak zorunda mıdır?

5 Aralık 2008 tarihli 27050 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni ruhsat alınacak binaların Enerji kimlik belgesi almasını proje aşamasında zorunlu kılmıştır.

Oturulan binalarda en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.. 

13- Bina enerji sınıfını nasıl yükseltebilirim ?

Binanızın dış cephesinde uygulanacak Tempo  levhalarının kalınlığını arttırdığımızda temel, çatı ve döşeme altlarında yeterli ısı yalıtımı uygulandığında, tesisatların ya da aydınlatmaların performansları yükseltildiğinde, enerji sınıfını yükseltilmesinde en doğru ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.